Bolig

Salget af sommerhuse i Danmark er eksploderet det seneste år

Ejendomsmæglere landet over oplever stor efterspørgsel på boliger generelt, og sommerhuse specielt. Det er ikke set siden finanskrisen for 10 år siden, at der er solgt så mange sommerhuse, som der er det seneste år. Især i det vestjyske og nordjyske ses det, at sommerhussalget er steget markant, men i hele landet har der været fuldt blus på handlerne.

Der kan være flere grunde til stigningen i antal solgte sommerhuse. En af de mest åbenlyse grunde er, at Corona-pandemien har gjort, at folk ikke har kunnet rejse til udlandet. Dermed har mulighederne for at komme væk fra hjemmet været begrænsede. Her har kolonihaver og sommerhuse været en oplagt mulighed for mange danskere. Samtidig har mange også set værdien af at være hjemme og nyde det danske sommervejr oven på sommeren 2020, hvor muligheden for en rejse sydpå ikke eksisterede på grund af nedlukninger.

Folketinget vedtager mulighed for at øge realkreditbelåningen på lån til sommerhuskøb

En anden faktor, der kan spille ind på efterspørgslen af sommerhuse, er de ændringer, der rent lovmæssigt er blevet vedtaget. Folketinget vedtog i maj 2020, at øge realkreditbelåningen på lån til sommerhuskøb fra 60% til 75%. Når muligheden for at låne mere med realkredit øges, bliver boligkøbet billigere, hvis alternativet havde været, at sommerhuskøberne skulle optage anden dyrere gæld for at få deres drømmesommerhus. Reglerne giver således flere danskere mulighed for at købe deres drømmesommerhus.

Muligheden for at benytte sommerhuse som helårsbolig

En tredje faktor, der kan have indflydelse på stigningen af salg af sommerhuse, er den nye planlov. Med den er det blevet indført, at pensionister nu allerede må benytte deres sommerhus som helårsbolig efter blot få års ejerskab. Tidligere var det et krav, at ejere af sommerhuse skulle have haft ejerskab over sommerhuset i mindst 8 år, før sommerhuset måtte benyttes som helårsbolig. Det betyder, at sommerhusejere må bo i deres sommerhuse året rundt, hvis de har ejet sommerhuset i ét år og enten er førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af flexydelse eller er over 60 år og er gået på pension. Hvis en sommerhusejer har et hus, som lovligt er blevet anvendt til helårsbeboelse på tidspunktet, hvor området blev til sommerhusområde, må ejeren også benytte sommerhuset som helårsbolig. En tilladelse fra kommunen giver naturligvis også sommerhusejerne lov til at benytte sommerhuset hele året.

Rekordlav rente og rekordhøj friværdi

En fjerde faktor, der højest sandsynligt spiller ind på efterspørgslen af sommerhus, er den rekordlave rente sammenholdt med den rekordhøje friværdi. Flere danske boligejere vælger at investere friværdien i deres helårsbolig i at finansiere et sommerhus. Dette sammenholdt med, at det ikke kan betale sig at have penge stående på kontoen kan også have indflydelse. Nemlig på grund af negative renter. De, der har et større likviditetsoverskud stående i banken til negativ rente, kan således lave en langsigtet investering i at købe et sommerhus. Der er derfor flere økonomiske incitamenter for at købe sommerhus. Sommerhuset kan således gå hen og blive en alternativ, langsigtet investering med et godt afkast.

Sommerhuse rives ned og erstattes af nye

Der ses desuden en tendens til, at flere og flere køber et ældre sommerhus for herefter at rive det ned. Den lavere rente og høje friværdi giver nemlig ligeledes mulighed for at låne til opførelse af et nyt sommerhus.

Hvis du overvejer at købe et sommerhus for at nedrive det, skal du være opmærksom på, at der kan gælde nogle restriktioner i forhold til hvilket sommerhus du må opføre igen. Det kræver en grundig gennemgang af lokalplaner, strandbeskyttelseslinjer mm. Her kan det være en fordel at samarbejde med en ekspert inden for dette.
Ved køb af sommerhus i Danmark er det en god ide at alliere sig med en boligadvokat, der kan gennemgå handlen i detaljer. På den måde kan man undgå at blive snydt i sin bolighandel.

Lejeindtægter minimerer omkostningerne

Der er penge at spare, når sommerhuskøberne vælger at erstatte andre og dyrere ferieformer med sommerhusture. Derudover er der en del penge at hive hjem i form af lejeindtægter. Der er nemlig nogle gunstige skatteregler for indkomst fra udlejning af sommerhuse.

Fra 2021 har det været muligt at have en lejeindtægt på 42.700 kr. uden at betale skat, hvis sommerhuset udlejes gennem et bureau. Hvis man som sommerhusejer selv udlejer sommerhuset, er bundfradraget derimod 11.700 kr.

De gunstige skatteregler bidrager dermed til, at det bliver mere attraktivt at købe sommerhus for også at udleje det. Hvis sommerhuset alligevel skal stå tomt i lange perioder, kan det derfor være økonomisk fornuftigt at få indtægter ved udlejning. På denne måde kan udlejning nedbringe omkostningerne betydeligt.

De skattemæssige fordele ved salg af sommerhus/h2>

Afkastet ved salget er typisk skattefrit, hvis sælger har brugt sommerhuset i en del af eller hele perioden, hvor sælger har været ejer af sommerhuset. Dog med undtagelse af hvor grunden er større end 1.400 kvadratmeter. Her gælder der nogle særregler. Dvs. sommerhuset blot skal have været anvendt til private formål, men dermed ikke sagt at sommerhuset ikke må udlejes. Derudover består der ikke noget krav om, at sommerhusejeren skal have ejet et sommerhus i en bestemt periode for at opnå skattefrit afkast.

Husk ejerskifteforsikringen

Det er en fordel at få udarbejdet en tilstandsrapport, når man køber eller sælger sommerhus. Det er dog ikke lovpligtigt at få udarbejdet sådan. Alligevel kan det være en fordel for både køber og sælger at få udarbejdet en tilstandsrapport. Det betyder nemlig, at en sagkyndig vurderer sommerhusets tilstand. Herefter vil det være muligt at tegne en ejerskifteforsikring.

Selvom der er tale om en bolig, der har mere karakter af hobby og fritid, er det vigtigt ikke at overse vigtigheden i at tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen sikrer sommerhuskøbere mod uventede udgifter til udbedring af skjulte fejl. Ejerskifteforsikringen dækker de mangler, der har været, inden sommerhuskøberen overtager sommerhuset, og der derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten. Hvis sommerhuskøberne fravælger eller glemmer at tegne en ejerskifteforsikring, må de selv betale for udbedringen af sådanne mangler. Det kan derfor blive en rigtig dyr fornøjelse at købe sommerhus, hvis man ikke tegner ejerskifteforsikring.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.