Business & Iværksætteri

Sådan skaber du et sikkert arbejdsmiljø

Opnå ultimativt IT-sikkerhed på arbejdet ved at vælge det rette bredbånd til arbejdet

Opnå ultimativt IT-sikkerhed på arbejdet ved at vælge det rette bredbånd til arbejdet
Et sikkert arbejdsmiljø er vitalt i en moderne virksomhed, hvor medarbejderen ofte er den vigtigste ressource. Derfor bør alle virksomheder gøre en indsats for at sikre gode arbejdsforhold og et sikkert arbejdsmiljø som en naturlig del af HR-aktiviteterne.

At sikre arbejdsmiljøet og skabe gode medarbejderforhold handler om mere end bare at beskytte dine medarbejdere mod fysiske skader. Vores mentale apparat er mindst ligeså vigtig for vores daglige virke som den krop, der udfører opgaverne.

Derfor skal du både tænke på arbejdssikkerhed, hvad enten du leder en byggeplads, et værksted eller et kontorlandskab. I sidste ende handler det om at beskytte dine medarbejdere. Og dine medarbejdere er de tandhjul, der sørger for, at resten af virksomheden fungerer. Derfor får du her fire gode råd til at skabe et sikrere arbejdsmiljø.

1) Sikre det fysiske arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet fem områder, inden for hvilke arbejdsmiljø spiller en væsentlig rolle:

  1. Det fysiske arbejdsmiljø
  2. Det psykosociale arbejdsmiljø
  3. Det kemiske arbejdsmiljø
  4. Det biologiske arbejdsmiljø
  5. Arbejdsulykker

For at sikre det fysiske arbejdsmiljø er det vigtigt at skabe et område, hvor støj, lys, lugte, vibrationer og andre gener minimeres i så høj grad som muligt. Endvidere stilles der krav til temperaturforhold, ventilation og passende arbejdsbeklædning/uniformering.

Det sidste er muligvis ikke så væsentlig på et kontor. Til gengæld kan for høje temperaturer og manglende ventilation være en motivations- og arbejdsomhedsdræber i kontormiljøet. Hvis du vil have produktive medarbejdere, bliver du derfor nødt til at opretholde et velfungerende, fysisk arbejdsmiljø.

2) IT-sikkerheden er uvurderlig

Langt størstedelen af os bruger dagligt internettet i løbet af vores arbejdsdag, og for de fleste er internettet fuldstændig uundværligt for at udføre vores arbejde. Når du og dine medarbejdere bruger nettet, opstår sandsynligheden for hackerangreb og IT-nedbrud, der kan have fatale konsekvenser for virksomheden.

En virksomhed er ikke stærkere end sit svageste led, og har du ikke styr på IT-sikkerheden i din virksomhed, sætter du både virksomhedens og dine medarbejderes sikkerhed på spil. Tænk eksempelvis på alle de data, du har lagret omkring dine medarbejdere i forbindelse med ansættelsesprocessen. Hvad kan de ikke bruges til i de forkerte hænder?

3) Undgå arbejdsulykker

I Danmark forekommer der desværre mange arbejdsulykker – op imod 41.000 om året! Derfor er det vigtigt at skabe nogle sikre rammer, så man undgår arbejdsulykker. Dette kunne blandt andet indebære jævnlige oprydninger, skærpede sikkerhedsprocedurer eller sikkerhedsøvelser.

For dig som leder er det absolut vigtigste at gå forrest i kampen og vise, hvordan man passer på sig selv og sine kolleger, når man er på arbejde. Med den rette indstilling og en sund medarbejderkultur kan man komme langt.

4) Skab trivsel på arbejdspladsen

Nu hvor vi taler om kultur, er det selvfølgelig også vigtigt at nævne, at et sikkert arbejdsmiljø også opstår gennem god trivsel, og som leder bør du gå forrest for at sikre, at alle dine medarbejdere føler sig godt tilpas mentalt.

Medarbejderen skal både trives i sit arbejde og med sin arbejdsbyrde. De interne forhold mellem kolleger og chefer skal også dyrkes, så det så vidt muligt er en rar oplevelse at gå på arbejde. Tal jævnligt med dine medarbejdere om deres situation, og sæt dig ind i deres hverdag.

Det kan være hårdt, hvis der ikke hersker en sund kultur. Og det er derfor vigtigt, at du som leder sørge for at pleje de sociale relationer og sørge for at fejre sejrene med medarbejdere og bære byrderne i flok.