DiversePrivatøkonomiSamfund

Pensionssystemets samspilsproblem

Pensionsopsparing og pensionsøkonomi

Pensionsopsparing og pensionsøkonomi

Jo mere du sparer op, jo mere modregnes i dine ydelser fra det offentlige. Pension er et tilbagevendende emne, og med god grund. For 517.000 danskeres vedkommende var det nemlig ikke en helt god idé at spare ekstra op i private pensionsordninger.

De sidste kroner bliver nemlig modregnet i den offentlige ydelse. Helt præcist i den del af pensionen der hedder Pensionstillæg. For hver krone du får udbetalt af din private pensionsopsparing over kr. 5.933,- per måned modregnes dit pensionstillæg med 30,9 pct. Du får altså reelt en ekstra skat på din udbetaling.

Problemstillingen er atter kommet i fokus og velbeskrevet blandt andet af DR Nyheder. Grundproblemstillingen handler i sin essens om, at der med samspilsproblemet ikke altid er et indlysende incitament for lav- og mellemindkomster til at spare op. Faktisk bliver du først bedre stillet (dvs efter modregning og mistede ydelser), når opsparingen overstiger et betydeligt niveau.

“Havde Anne Petersen ikke sparet en øre op, havde hun ultimativt haft 14.700 kroner om måneden, fordi hun havde haft adgang til en lang række af de ydelser, hun ikke kan få i dag. Det drejer sig blandt andet om boligydelse, varmetillæg og ældrecheck”, fortæller DR.

Når man så tænker tilbage til modregningens indførelse – den kommende øgede andel af ældre, ældrebyrden – med Socialkommisionens rapport i 1993, var målsætningen jo netop, at sikre de svagest stillede fuld pension. Desto mere ærgerligt er det, at den samlede virkning skattemæssigt af modregningen betyder, at de laveste indkomster får en højere effektiv beskatning end højindkomstgrupperne. Det går altså samlet hårdest ud over de de indkomstgrupper, der har sparet op i de obligatoriske arbejdsmarkedspensioner.

“Reglerne omkring skattefradrag og alderspension er meget tekniske, og den almindelige borger har næppe nemt ved at gennemskue dem. Vi har simpelthen et system, der har det problem, at kompleksiteten er stor og præcisionen er ikke ret stor i forhold til det, der var målet med systemet”, siger Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, bestyrelsesformand i ATP og tidligere overvismand.

I politisk forstand er modregningen udtryk for fordelingspolitik, nemlig at de bredeste skuldre bærer de største byrder.

“Sådan er konsekvenserne desværre ikke. Reelt bidrager de de seneste manøvrer med skattefradrag og omlægning til aldersopsparing blot yderligere til endnu dårligere fordelingspræcision”, udtaler Torben M. Andersen.

Er du også nervøs for om du bliver modregnet i din pensionsopsparing? Eller vil du gerne sikre dig, at du tilrettelægger din pension optimalt? Så kontakt eksperterne hos Finansoptimering. Hos Finansoptimering er det er altid gratis at ringe op og bede om et godt råd, og sammen kan vi gennemgå din pension. På den måde finder vi i samarbejde med dig den bedste løsning til at sikre en velfortjent alderdom.