Privatøkonomi

Hvilken lånetype skal man vælge?

laan2

De fleste mennesker kommer på et eller andet tidspunkt i deres liv ud for, at de skal låne penge til et bestemt formål, men hvilken lånetype man skal vælge, er sjældent klart. Hvordan finder man rundt i de mange forskellige lånetyper, der er ude på markedet? Dette er der ikke et entydigt svar på, da lånetyper er meget forskellige. Lånetypen skal vælges således, at den er kompatibel med hvad årsagen til og behovet for at låne er, samt hvordan ens økonomiske situation er. Om man skal vælge et banklån, bruge sin kredit i banken, tage et online lån – et forbrugslån, eller tage et bolig- og realkreditlån, afhænger således af, hvad pengene skal gå til, samt ens tilbagebetalingsmuligheder. Dertil bliver lånetyper mere komplicerede, da man ved visse lånetyper skal beslutte om, man skal vælge et fastforrentet lån, et lån med variabel rente, eller om man skal tage et afdragsfrit lån. Det kan være svært at gennemskue hvilken låntype, der er bedst for ens situation og dermed hvilke lånetyper, man ikke bør vælge.

Overordnede lånetyper:

En måde hvorpå man kan kategorisere lånetyper er gennem den måde, man betaler lånet tilbage på. Det kan være en god idé at have en forståelse for, hvilken betydning afbetalingen af lånet har for dig og din økonomiske situation. Følgende forklaringer på lånetyper vil tage udgangspunkt i en fast rente, således vil renten være fastsat i hele lånets løbetid. I realiteten kan man vælge, om lånet skal være fastforrentet eller med en fleksibel rente, hvilket selvfølgeligt vil have indvirkning på de månedlige ydelser. Der skelnes mellem følgende lånetyper:

Læs om de forskellige udgiftstyper

  • Stående lån
  • Serielån
  • Annuitetslån
1

Stående lån

Ved et stående lån afdrages der ikke på gælden undervejs. Således består ydelsen pr termin kun af renteomkostningerne, og ved sidste termin skal hele lånet betales tilbage. Det centrale for denne form for lånetype er dermed, at der ikke er noget afdrag undervejs. Denne form for lånetype kan illustreres som følgende
stående lån

2

Serielån

Ved et serielån afdrages der med et fast beløb hver termin, således falder restgælden, hvilket betyder, at det beløb der skal betales renter af, gradvist reduceres. Således vil renteomkostningerne gradvist falde og dermed også den samlede ydelse pr. termin, da ydelsen netop groft sagt er udgjort af renterne plus afdragene. Det centrale for denne lånetype er således, at afdraget ligger fast. Denne form for lånetype kan illustreres som følgende:
serielån

3

Annuitetslån

Ved et annuitetslån er ydelsen pr termin konstant. I og med at ydelsen består af renteomkostninger og afdrag, vil dette således betyde, at rentedelen af ydelsen vil være relativ stor i begyndelsen, og så blive mindre og mindre som man gradvist afdrager på gælden. Modsat betyder dette så også, at man vil afdrage mindre på lånet i starten, og gradvist vil dette beløb så stige forholdsmæssigt med faldet i renteomkostninger. Altså når restgælden bliver mindre, bliver renteomkostningerne også mindre, hvorfor afdragsdelen af ydelsen bliver større, hvorfor det centrale ved denne form for lånetype er, at ydelsen er konstant. Denne lånetype kan illustreres som følgende:

loan3-2

Hvorfor er der forskellige lånetyper:

Der er forskellige lånetyper af flere årsager, blandt andet fordi både låntager og långiver har nogle behov, der skal dækkes. Man kan således både anskue spørgsmålet om lånetyper fra låntagers og långivers synspunkt.

Låntager og lånetyper

For låntager kan spørgsmålet om, hvilken lånetype man skal vælge afhænge af, hvilke muligheder man har for at betale lånet tilbage. Således kan det være, at man som låntager står i en situation, hvor man ikke har mulighed for at betale en stor ydelse tilbage hver termin i den nærmeste fremtid, men på længere sigt vil man have flere penge mellem hænderne. I et sådant tilfælde vil et afdragsfrit lån, hvilket vil sige et stående lån, være ideelt. Hvis man på den anden side har plads i økonomien til at afdrage fra start, vil dette være en god idé, da man dermed fra start begynder at gøre gælden mindre. Således skal valget af lånetype afspejle sig i ens fremtidshorisonter og behov.

Långiver og lånetyper

Långiver, om det er et bestemt finansieringsinstitut, en bank eller et realkreditinstitut, vil formentlig have specielle regler for, hvilken form for lånetype de udbyder til kunderne alt efter kundernes situation. Eksempelvis kunne det forestilles, at en bank ville tilbyde en lånetype med relativ højt fradrag til en låntager med stor usikkerhed, da långiver gerne vil have gælden tilbagebetalt hurtigt. Yderligere skal det nævnes, at lovgivningen sætter en del rammer for, hvilke lånetyper, der må bruges, eksempelvis i forbindelse med huskøb.

Hvilke faktorer er vigtige at overveje i forbindelse med lånetyper?

Udover at beslutte sig for hvilken lånetype man ønsker i forbindelse med måden lånet afdrages på, er der en række andre faktorer, som er vigtige at overveje i sammenhæng med optag af lån. For det første er det yderst vigtigt, at man i samarbejde med sin bankrådgiver beslutter hvilken type af rente, der skal bruges på lånetypen. Således kan der være stor forskel på, om man vælger et fastforrentet- eller rentetilpasningslån.

Lånetype med fast rente

Fastforrentede lån er lån, der optages med en fast rente i hele lånets løbetid, således kan man eksempelvis betale en rente på 5 % i hele den periode, hvor man har gælden hos en låneudbyder. Dette kan være en god idé hvis, man ønsker at kende sine ydelser for den næste lange periode. Der er mindre usikkerhed ved fastforrentede lån, da der ikke er nogen risiko for, at renten pludselig stiger til et niveau, man ikke havde regnet med.

Lånetype med variable rente:

Lån med variabel rente, eller flekslån, er betegnelsen for en lånetype hvor renten refinansieres med faste mellemrum, eksempelvis med et, tre eller fem års mellemrum, hvoraf betegnelsen F1, F3, og F5 lån stammer fra. Ved denne lånetype har man muligheden for at optage et lån med lav rente, da renten fastsættes efter kursen. Dog løber man dog også den risiko, at kursen pludselig kan stige kraftigt, hvorved ydelsen pr termin vil stige ligeledes.

Andre faktorer der skal overvejes ved lånetyper:

Udover renten er der flere facetter, som er vigtige at overveje når man optager et lån, disse er blandt andet:

  • Stiftelsesomkostninger
    Noget som mange glemmer er, at det ikke er gratis at optage et lån hos en långiver. Her er der en række stiftelsesomkostninger, der er vigtige at sætte sig ind i.
  • TerminerLånets terminer er den periode mellem ydelserne. Denne kan variere, hvorfor dette også er en faktor man skal medregne i sine overvejelser.
  • Lånets løbetidDet er vigtigt at overveje hvilken løbetid, der er på lånet, da det vil have indvirkning på hvor mange terminer man har til at afbetale på gælden, samt hvor store afdragene vil være.
  • ÅOP på lånetÅOP er et rentebegreb for ‘årlige omkostninger i procent’, som bruges i forbindelse med sammenligning af forskellige renter. Således er ÅOP et tal, der gør forskellige lån sammenlignelige. Alle omkostninger ved oprettelsen, løbetiden, samt forhold med hensyn til hvornår renter og afdrag skal betales indregnes i ÅOP’en.

Mange lånetyper

Der er således mange facetter, der skal overvejes, når man optager et lån. Det kan til tider være lidt af en jungle at finde rundt i, men med en smule sund fornuft og en troværdig rådgiver er det muligt at finde en lånetype, der opfylder ens behov, samtidig med at lånetypen også opfylder långivers krav. Det er dog vigtigt altid at overveje, om man er i en situation, hvor man har mulighed for at betale lånet tilbage, og derefter finde en løsning og en lånetype,der kan opfylde dette.