Business & Iværksætteri

Fuld compliance og bedre arbejdsgange med et GRC-system

contentinfoHvad er GRC-software? Folder du forkortelsen ud, får du begreberne governance, risk management og compliance. Softwaren giver en samlet platform til at skabe overblik over hele din organisations udfordringer, der knytter sig til beslutningstagning (governance), identificering og håndtering af evt. risici (risk management) og overholdelse af lovgivning samt efterlevelse af standarder (compliance).

GRC-software gør det nemt at se trusler i horisonten

GRC-software gør en tydelig forskel på en række punkter. At softwaren giver det fulde overblik over alt, du, chefer eller mellemledere skal tage stilling til, hvad angår sikkerhed og lovlydighed, er klart det største trækplaster ved systemerne. GRC-software gør det lettere at få fingeren på pulsen, hvad angår trusler i horisonten, og systemerne er ofte tilrettelagte, så de kan køre visse analyser for dig.

Kortlæg processer og før kartotek over protokoller

Med et GRC-system bliver det nemt at føre status på håndteringen af et problem, der er identificeret i virksomheden. Du kan kortlægge de processer, der kører i virksomheden, så du ikke er i tvivl om, hvorvidt en kritisk proces er påbegyndt eller ej, eller om hvor langt processen er nået. Løsningerne kan også tjene som en art kartotek over fx politikker, strategier og rapporter, der skal følges op på.

Fuld compliance med et GRC-system

Med GRC-software, fx softwaren fra RISMA Systems, så er det nemt at blive opmærksom på trusler i opløbet og at sikre fuld compliance. Mange af de hovedpiner, der kan byde sig i enhver virksomhed, hvad angår uhensigtsmæssige arbejdsgange med generel uklarhed omkring, hvem der træffer hvilke beslutninger, og hovedpiner med ophav i dårlig overholdelse af lovgivning, kan du nemt forebygge.

Software kan kopieres på få sekunder, men ønsker du at komme godt i gang med GRC-software, bør du få en skræddersyet løsning. Så ved du, brugervenligheden er i top, og du får relevant information.