Business & Iværksætteri

Er lederuddannelser vejen frem?

Bøger - uddannelse

Lederuddannelser er oppe i tiden, nogen ville kalde det et buzzword. Det er nærmest muligt at tage en lederuddannelse nede på gadehjørnet. Men er dette ekstreme udbud af lederuddannelser med til at udvande konceptet og den troværdighed, der ligger bag? Når man har mulighed for at tage en lederuddannelse som en bachelor, som en kandidat, som en intern uddannelse i ens virksomhed eller som en supplerings- eller efteruddannelse, er det svært at vide, hvad begrebet og en eventuel titel dækker over

Mange forskellige lederuddannelser

Der findes som sagt mange forskellige ledelsesuddannelser og steder, som man kan tage disse uddannelser. Yderligere findes der også mange forskellige lederuddannelser, hvor fokus er meget anderledes uddannelserne imellem, eksempelvis kan man vælge lederuddannelser med følgende foksus: Bøger - lederuddannelse

 • Personaleudvikling
 • Narrativt perspektiv
 • Strategisk lederuddannelse
 • Pædagogisk lederuddannelse
 • Coaching
 • Økonomisk
 • Laissez faire
 • Lean

Ovenstående liste er langt fra udtømmende, hvorfor det er tydeligt, at der eksisterer en stor variation i lederuddannelserne. Dette kombineret med de mange forskellige steder, hvor man kan tage en lederuddannelse bevirker, at det er svært at finde ud af, hvad en sådan uddannelse og personenes evner kan bruges til.

Problemer med de mange uddannelser

I takt med at den ene uddannelse i lederskab efter den anden er blevet rullet ud, er kritikken af dem også øget. Dette gælder både de uddannelser, som er åbne og dem, der er designet internt i virksomhederne.  Nogle af de problemer som man ofte ser med lederuddannelser er:

 • Indholdet af uddannelserne er ofte irrelevant for den enkelte virksomhed. Der mangler sammenhæng mellem undervisningens indhold og dét man egentlig laver ude i virksomhederne.
 • Manglende sammenhæng mellem det praktiske arbejde i virksomheder, samt det man lære om på uddannelserne.
 • En for overfladisk tilgang til læringen på uddannelserne, hvor der ikke er mulighed for, at lederne virkelig kan skabe adfærdsændringer hos deres ansatte.
 • Mangel på direkte måling af effekten af disse lederuddannelser. Her tænkes der mere konkret på efteruddannelserne og de interne lederuddannelser. Virksomheder og private poster rigtig mange penge i disse uddannelser, hvorfor det er vigtigt, at resultatet er denne investering værdig.

Egentlig er problemet, at alt lige fra et en-dags-kursus til et mange månedes forløb kan være en lederuddannelse, hvorfor indholdet samt kvaliteten af det selvfølgelig vil variere. Derfor er det måske vigtigt for fremtiden, at man nuancerer, hvilken lederuddannelse man har taget, og dermed hvilke relevante evner og egenskaber, som man har tillært sig.

Det er altid godt at lære, det er altid godt at forbedre sig, men det er vigtigt at gøre dette på en korrekt måde. Det er vigtigt at finde en lederuddannelse med relevans, en som man kan bruge til noget – og i praksis!

managers