Diverse

Derfor kan du få glæde af at går til psykolog

contentinfoFor mange mennesker er ordet psykolog et, der klinger en smule negativt. Det kan skyldes holdninger omkring, at ”der er noget galt”, hvis man opsøger en psykolog frivilligt.

Der er dog stadig mange, som opsøger en psykolog frivilligt. En moderne psykolog kan nemlig ikke bare hjælpe med traumer og katastrofer, men også med at finde den ”gode hverdag” og ”det gode liv”. Mange vil måske gå rundt med en eller anden følelse eller fornemmelse af, at der er noget galt. Måske de har prøvet at tale med deres venner eller familie om det, men bliver ved med at have den her lidt triste eller tomme fornemmelse i kroppen.

Har kan en psykolog helt objektivt hjælpe med at finde frem til de problemer, der er i de enkelte tilfælde hos patienterne.

Hos https://www.lifework.dk/ kan man f.eks. se, hvordan meget af tilgangen går ud på, at det handler om at finde balance. Når man skal finde en balance, må man tage afsæt i, at der også er nogle ubalancer, som gør det svært at leve det liv, som man drømmer om. Det er især her, at familie og venner ikke altid kan hjælpe med at tale sig frem til de mekanismer og rutiner, som vi ubevidst har opbygget – som kan være til gene i vores liv.

En psykolog vil kunne hjælpe dig med at se mønstre og systemer, du har brug for at gøre op med, hvis du skal blive gladere f.eks. På den måde kan det at gå til psykolog også minde om at gå til en coach, da det handler om at finde frem til den bedste version af sig selv og blive et bedre jeg.

Psykologen vil med samtaleterapi og konkrete værktøjer og øvelser hjælpe dig med at blive opmærksom på de ting, der blokerer din egen lykke eller det, du vil opnå. Dermed kan du arbejde med dig selv og indfri det liv, du har lyst til.